O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego to system ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG. Pozwala na zebranie w jednym miejscu oraz łatwy dostęp do informacji o publikacjach, patentach, wdrożeniach, realizowanych projektach, bronionych pracach doktorskich i dyplomowych.

Integralną częścią systemu jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Zapraszamy Państwa do testowania bazy!
Przejdź do wyszukiwania publikacji

Przydatne informacje

Cytowania oraz Indeks H na podstawie Google Scholar

W celu naliczenia cytowań oraz indeksu Hirscha w Bazie Wiedzy, naukowcy powinni założyć i udostępnić swój profil w serwisie Google Scholar. Prosimy o przesłanie informacji o założeniu profilu na adres: repozytorium@ug.edu.pl.

Uwaga!

Obecnie trwa napełnianie Bazy Wiedzy danymi. W pierwszej fazie zaimportowane zostały z systemu Expertus publikacje (monografie, artykuły, rozdziały) z lat 2013-2017 oraz zarchiwizowane wybrane teksty publikacji Wydawnictwa UG.

Proces weryfikacji zaimportowanych danych nie został jeszcze ukończony. W związku z czym mogą pojawić się nieścisłości w przyporządkowaniu artykułów do czasopisma, autorów do jednostek, publikacji do autorów oraz w naliczaniu punktacji.

Nadal podstawowym źródłem informacji o publikacjach jest Bibliografia w systemie Expertus oraz obowiązują dotychczasowe zasady zgłaszania publikacji. Do momentu przeniesienia wszystkich danych oraz ich weryfikacji będą jednocześnie funkcjonowały dwa systemy.

Wydziały

Instrukcje oraz szkolenia

Akty prawne, zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy oraz instrukcje dla użytkowników są w przygotowaniu.

W drugim kwartale 2018 będą przeprowadzane szkolenia dla użytkowników.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Bibliografii i Bibliometrii
tel. 58 523-32-51, e-mail: repozytorium@ug.edu.pl