O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego to system ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG. Pozwala na zebranie w jednym miejscu oraz łatwy dostęp do informacji o publikacjach, patentach, wdrożeniach, realizowanych projektach, bronionych pracach doktorskich i dyplomowych.

Integralną częścią systemu jest repozytorium umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Zapraszamy Państwa do testowania bazy!
Przejdź do wyszukiwania publikacji

Przydatne informacje

Cytowania oraz Indeks H na podstawie Google Scholar

W celu naliczenia cytowań oraz indeksu Hirscha w Bazie Wiedzy, naukowcy powinni założyć i udostępnić swój profil w serwisie Google Scholar. Prosimy o przesłanie informacji o założeniu profilu na adres: repozytorium@ug.edu.pl.

Uwaga!

Obecnie trwa napełnianie Bazy Wiedzy danymi. Zaimportowane zostały z systemu Expertus publikacje (monografie, artykuły, rozdziały) z lat 2008-2017 oraz zarchiwizowane wybrane teksty publikacji Wydawnictwa UG. Publikacje z lat 2018-2019 wprowadzane są na bieżąco.

Proces weryfikacji zaimportowanych danych nie został jeszcze ukończony. W związku z czym mogą pojawić się nieścisłości w przyporządkowaniu artykułów do czasopisma, autorów do jednostek, publikacji do autorów oraz w naliczaniu punktacji.

Publikacje z roku 2019 wprowadzane są już tylko do Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego. Obowiązują dotychczasowe zasady zgłaszania publikacji (https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/bibliografia-publikacji-ug)

Wydziały

Instrukcje oraz szkolenia

Akty prawne, zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy oraz instrukcje dla użytkowników są w przygotowaniu.

W drugim kwartale 2019 będą przeprowadzane szkolenia dla użytkowników.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Bibliografii i Bibliometrii
tel. 58 523-32-51, e-mail: repozytorium@ug.edu.pl