Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskiminżynieria lądowa i transport
Nazwa w języku angielskimcivil engineering and transport
Skrót w języku angielskim2.6
Priorytet sortowania (znakowo)2.06
Opis w języku angielskim
Civil engineering; Architecture engineering; Construction engineering, Municipal and structural
engineering; Transport engineering
Term nadrzędny2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?