Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki o komunikacji społecznej i mediach
Nazwa w języku angielskimcommunication and media studies
Skrót w języku angielskim5.4
Priorytet sortowania (znakowo)5.04
Opis w języku angielskim
Journalism; Information science (social aspects); Library science; Media and socio-cultural
communication
Term nadrzędny5 Dziedzina nauk społecznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?