Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Nazwa w języku angielskimMedical and health sciences
Skrót w języku angielskim3
Priorytet sortowania (znakowo)3

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?