Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskiminżynieria materiałowa
Nazwa w języku angielskimmaterials engineering
Skrót w języku angielskim2.7
Priorytet sortowania (znakowo)2.07
Opis w języku angielskim
Materials engineering; Ceramics; Coating and films; Composites (including laminates, reinforced
plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites); Paper and
wood; textiles; including synthetic dyes, colours, fibres; (nanoscale  materials  to  be  2.10; 
biomaterials to be 2.9)
Term nadrzędny2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?