Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimDziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Nazwa w języku angielskimNatural sciences
Skrót w języku angielskim6
Priorytet sortowania (znakowo)6

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?