Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki o Ziemi i środowisku
Nazwa w języku angielskimEarth and related environmental sciences
Skrót w języku angielskim6.7
Priorytet sortowania (znakowo)6.07
Opis w języku angielskim
•  Geosciences, multidisciplinary; Mineralogy; Palaeontology; Geochemistry and geophysics;
Physical geography; Geology; Volcanology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7);
•  Meteorology and atmospheric sciences; climatic research;
•  Oceanography, Hydrology, Water resources;

Term nadrzędny6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?