Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimmatematyka
Nazwa w języku angielskimmathematics
Skrót w języku angielskim6.3
Priorytet sortowania (znakowo)6.03
Opis w języku angielskimPure mathematics, Applied mathematics; Statistics and probability.
This includes research on statistical methodologies, but excludes research on applied statistics which
should be classified under the relevant field of application (e.g. Economics, Sociology, etc.)
Term nadrzędny6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?