Scoring systemMinisterial score (2013-2016)
Score (nominal)0.0
Score date7/24/2019
Scoring reasonArticleFromJournal - za mała objętość w arkuszach wydawniczych: 0.3
Scoring rule namereguly_2017_v1i (rules 2017), IFWoS (with update)
Legal basisRozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. (§ 10 ust. 1 pkt 4) - za mała objętość w arkuszach wydawniczych: 0.3
Score forcingfalse

Get link to the record

Back