Zooplankton w ocenie oddziaływania zrzutu oczyszczonych wód ściekowych kolektorem podwodnym z oczyszczalni "Dębogórze" na środowisko Zatoki Puckiej

Stella Mudrak-Cegiołka , Marcin Kalarus , Maria Iwona Żmijewska

Abstract

n/a
Document typepaper presented
Author Stella Mudrak-Cegiołka (FOG/IO/DMPR)
Stella Mudrak-Cegiołka,,
- Division of Marine Plankton Research
, Marcin Kalarus (FOG/IO/DMPR)
Marcin Kalarus,,
- Division of Marine Plankton Research
, Maria Iwona Żmijewska (FOG/IO/DMPR)
Maria Iwona Żmijewska,,
- Division of Marine Plankton Research
Other language title versionsZooplankton in the assessment of impact of treated waste water discharge from underwater outfall of the "Dębogórze" sewage plant on the environment of Puck Bay treatment
Languagepl polski
Issue year2012
Pages141-141
Score (nominal)0
ConferenceXXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 2012, 19-09-2012 - 22-09-2012, Kraków, Polska
Citation count*
Share Share

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?