Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych

Krzysztof Smalara

Abstract

x
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Krzysztof Smalara (WCh / KChT / PSP)
Krzysztof Smalara
- Pracownia Symulacji Polimerów
Tytuł w języku polskimSymulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Chemii (WCh)
Dyscyplina naukichemia / dziedzina nauk chemicznych / obszar nauk ścisłych
Data obrony16-10-2013
Data zakończenia 16-10-2013
Promotor Cezary Czaplewski (WCh / KChT / PSP)
Cezary Czaplewski
- Pracownia Symulacji Polimerów

Recenzenci wewnętrzni Mariusz Makowski (WCh / KChOiN / POM)
Mariusz Makowski
- Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych
Recenzenci zewnętrzni Aleksander Herman
Aleksander Herman
-
Paginacja 121
Słowa kluczowe w języku polskimx
Streszczenie w języku polskimx
Liczba cytowań*1 (2019-12-06)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?