Field nameUwagi
ValueRec. pracy: Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej : rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich / Ireneusz Sadowski. - Warszawa, 2011
Related publications (1)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?