Field nameLicencja
ValueUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Related publications (1)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?