Field nameLicencja
ValueUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Related publications (1)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?