Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej jezior wybrzeża południowego Bałtyku

Roman Cieśliński

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Roman Cieśliński (WOiG / IG / KH)
Roman Cieśliński
- Katedra Hydrologii
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7326-806-7
Rok wydania2011
Paginacja210
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót