Pewność prawa

Maciej Wojciechowski

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Maciej Wojciechowski (WPiA / KTiFPiP)
Maciej Wojciechowski
- Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7865-137-6
Rok wydania2014
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Monografie Prawnicze, (0 pkt)
Paginacja230
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Plik
wojciechowski_pewnosc_prawa.pdf 1.62 MB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 04-02-2019, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?