Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej

Grzegorz Wierczyński

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Grzegorz Wierczyński (WPiA / PIP)
Grzegorz Wierczyński
- Pracownia Informatyki Prawniczej
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7865-272-4
Rok wydania2015
Paginacja321
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych21.7
Słowa kluczowe w języku angielskimlegal information, lawmaking
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Plik
wierczynski_udostepnianie_informacji_o_prawie.pdf 2.76 MB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 04-02-2019, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*3 (2020-01-05)
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?