Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym

Ryszard Rolbiecki

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Ryszard Rolbiecki (WE / KPT)
Ryszard Rolbiecki
- Katedra Polityki Transportowej
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7326-689-6
Rok wydania2009
Paginacja301
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Liczba cytowań*13 (2020-05-29)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?