Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku

Karolina Rutecka , Monika Rzeczycka

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Karolina Rutecka (WF)
Karolina Rutecka
- Wydział Filologiczny
, Monika Rzeczycka (WF/IRiSW)
Monika Rzeczycka
- Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7865-023-2
Rok wydania2012
Tom4
Paginacja173
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych13,70
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Rutecka_Karolina_Swiatlo_i_ciemnosc_2012.pdf Rutecka_Karolina_Swiatlo_i_ciemnosc_2012.pdf 1,06 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Powiązane publikacje (5)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?