Tu się pracuje! : socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy

Jacek Gądecki , Marcin Jewdokimow , Magdalena Żadkowska

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Jacek Gądecki
Jacek Gądecki
-
, Marcin Jewdokimow
Marcin Jewdokimow
-
, Magdalena Żadkowska (WNS / IFSiD / ZSŻC)
Magdalena Żadkowska
- Zakład Socjologii Życia Codziennego
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Libron - Filip Lohner
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
ISBN978-83-65705-46-4
Rok wydania2017
Paginacja212
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych10
Słowa kluczowe w języku angielskimtelework, spatial boundaries, household duties, work-life balance, sociology of work, sociology of couple
Językpl polski
LicencjaStrona wydawcy (tylko dla książek i rozdziałów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)20
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 07-08-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?