Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
ISBN978-83-7326-600-1
Rok wydania2009
Paginacja360
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (6)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?