EUROPHRAS 2018: reproducibility from a phraseological perspective: structural, functional and cultural aspects: 10th-12th September 2018, Białystok, Poland

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoInne
Autor instytucjonalnyThe European Society of Phraseology ; Department of Polish Philology, University of Bialystok ; International Research Center for Phraseological and Paremiological Research ; Zespół Semantyki i Pragmatyki Językowej
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Prymat
Miejsce wydania (adres wydawcy)Białystok
ISBN978-83-7657-287-1
Rok wydania2018
Paginacja225
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych11.25
KonferencjaEUROPHRAS 2018: Reproducibility from a phraseological perspective: structural, functional and cultural aspects, 10-09-2018 - 12-09-2018, Białystok, Polska
Języken angielski , de niemiecki
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (2)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?