Manažment l'udského potenciálu v podniku: 9. medzinárodná vedecká konferencia konanej 27.-28. jún 2012 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Milota Vetráková

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Milota Vetráková
Milota Vetráková
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Univerzita Mateja Bela. Ekonomická fakulta
Miejsce wydania (adres wydawcy)Banská Bystrica
ISBN978-80-557-0361-9
Rok wydania2012
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (1)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?