Ochrona łączności ekologicznej w Polsce : materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r.

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Miejsce wydania (adres wydawcy)Białowieża
ISBN978-83-929140-0-6
Rok wydania2009
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (2)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót