Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej

Grzegorz Wierczyński

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Grzegorz Wierczyński (WPiA / PIP)
Grzegorz Wierczyński
- Pracownia Informatyki Prawniczej
Uwaga dotycząca roli autorów / redaktorówtł. Bożena Kwiatkowska, Grzegorz Wierczyński ; wprow. Grzegorz Wierczyński
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7865-388-2
Inne ISBN978-83-7865-400-1
Rok wydania2016
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Monografie Prawnicze, (0 pkt)
Paginacja378
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych15
Słowa kluczowe w języku angielskimlegislative drafting
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Plik
wierczynski_niemiecki_podrecznik_techniki_prawodawczej.pdf 2.82 MB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 04-02-2019, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?