Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego

Zdzisław Kordel , Ewa Kamińska , Piotr Pawlak , Jerzy Waśkiewicz , Krzysztof Matuszewski

Abstract

The methodology, verified at ITS, of examining and calculating average costs of one vehicle-kilometre of car's mileage at the international freight transport enterprises in Poland has been described. The result of costs studies are presented of the 2015 and in the 2016 for the universal rolling stock over 12.0 Mg MTW. The average unit costs, examined by ITS, in total and according to the cost categories are also presented for 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014, taiking into account the international transport markets operated by Polish carriers (seperately markets in other EU countries and seperately the eastern markets). The examined average unit cost of transport and average freight rates in both markets were compared. The changes in average unit costs from 2009 and the changes in freight rates from 2013 to 2016 were analyzed.
Book typeMonograph
Author Zdzisław Kordel (FOG / IG / DSpatM)
Zdzisław Kordel,,
- Department of Spatial Management
, Ewa Kamińska
Ewa Kamińska,,
-
, Piotr Pawlak
Piotr Pawlak,,
-
, Jerzy Waśkiewicz
Jerzy Waśkiewicz,,
-
, Krzysztof Matuszewski
Krzysztof Matuszewski,,
-
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-60965-91-7
Issue year2017
Pages54
Publication size in sheets3
Keywords in Polishtransport samochodowy, koszty
Keywords in Englishcar transport, costs, business, truck transport, transport, logistics
Abstract in PolishZweryfikowana w ITS metoda badań i obliczeń średnich kosztów jednego wozokilometra przebiegu samochodu w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce. Przedstawiono wyniki badań kosztowych w 2015 r. i w 2016 r. w odniesieniu do taboru uniwersalnego powyżej 12,0 Mg dmc. Zbadane przez ITS średnie koszty jednostkowe ogółem i według rodzajów kosztów zaprezentowane dla lat 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r. z uwzględnieniem obsługiwanych przez polskich przewoźników rynków przewozów międzynarodowych (osobno rynków innych krajów UE i osobno rynków wschodnich). Porównano zbadane średnie koszty jednostkowe przewozów i średnie stawki przewozowe na obydwu rynkach. Analiza zmiany średnich kosztów jednostkowych od 2009 r. i zmiany stawek przewozowych w latach 2013-2016.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-08-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back