Proceedings of BIR'2009 : the eight international conference on perspectives in business informatics research, 01-02 October 2009

Jan Aidemark , Sven Carlsson , Björn Cronquist

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Jan Aidemark
Jan Aidemark
-
, Sven Carlsson
Sven Carlsson
-
, Björn Cronquist
Björn Cronquist
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Kristianstad Academic Press
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kristianstad
ISBN978-91-633-5509-7
Rok wydania2009
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (8)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?