Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka : praca zbiorowa

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Katowice
ISBN978-83-7246-451-4
Rok wydania2009
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (0 pkt)
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (5)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?