Yliopistollista merenkulkualan koulutusta ja tutkimusta 25 vuotta : professori Juhani Vainion juhlajulkaisu

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Turun yliopisto, merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Miejsce wydania (adres wydawcy)Turku
ISBN978-951-29-4068-4
Rok wydania2009
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Turun Yliopiston Merenkulkualan Koulutus- Ja Tutkimuskeskuksen Julkaisuja. B, ISSN 1456-1824, (0 pkt)
Nr170
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (1)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?