Dusze w niewoli. Bolesława Prusa i innych (pozytywistów) myślenie o Rosji. Szkice

Sylwia Karpowicz-Słowikowska

Abstract

Pomieszczone w zbiorze szkice ukazują pragmatyczne oblicze "kwestii rosyjskiej". Pozytywiści obserwowali z uwagą zachodzące w Cesarstwie przemiany, które – jak się spodziewano – przyniosą jakieś rozwiązania. Wierzono, że w starciu marzenia o wolności z absolutyzmem monarchii wygrają nie tylko uciskani Rosjanie, ale i niewoleni Polacy. Czekając na obiecującą przyszłość, należało zabezpieczać teraźniejszość. A tę również trzeba było kreować zgodnie z dynamiczną doraźnością. Skupiono się więc, zgodnie z programem Młodych, na utrzymaniu ziemi w rękach polskich, zachowaniu języka, oświacie, ale i na rozwoju gospodarki, dla której naturalnym rynkiem zbytu było Imperium. Strategia mimikry, ocalenia naszej narodowej odrębności i społecznego bytu, obrona przed wynarodowieniem – to były cele i kierunki "myślenia o Rosji" pozytywistów. Rosja, rosyjskość, relacje polsko-rosyjskie, recepcja kultury i literatury rosyjskiej, rewolucyjne programy, aspiracje niepodległościowe – wszystkie te wątki składają się na pojemną formułę "myślenia o Rosji". Spotkania z rosyjskim językiem, literaturą, filozofią, podjęcie rosyjskiego tematu w twórczości – to naturalne wybory inteligentów czasów rozbiorowych – o tym traktują zawarte w monografii szkice.
Other language title versionsSouls in slavery. Bolesław Prus and others (positivists) on Russia. Essays
Book typeMonograph
Author Sylwia Karpowicz-Słowikowska (FL / PPP)
Sylwia Karpowicz-Słowikowska,,
- Institute of Polish Philology
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Publishing place (Publisher address)Gdańsk ; Sopot
ISBN978-83-7865-746-0
Issue year2018
Pages272
Publication size in sheets11.8
Languagepl polski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back