Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego

Bogdan Nogalski , Agnieszka Szpitter , Marek Jabłoński

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Bogdan Nogalski (WZ / IOiZ / ZSZ) - [Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (WSB)]
Bogdan Nogalski
- Zakład Strategii Zarządzania
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
, Agnieszka Szpitter (WZ / IOiZ / ZZP)
Agnieszka Szpitter
- Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
, Marek Jabłoński
Marek Jabłoński
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk ; Sopot
ISBN978-83-7865-451-3
Rok wydania2016
Paginacja205
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych19
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie projektami, modele biznesowe, sektor elektroenergetyczny, operator systemów dystrybucji
Językpl polski
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 24-07-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*17 (2020-05-11)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?