Rund ums Krantor : die Freie Stadt Danzig in Erinnerungen : ausgewählte Aspekte des Alltagslebens

Marek Andrzejewski

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Marek Andrzejewski (WH / IH)
Marek Andrzejewski
- Instytut Historii
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania (adres wydawcy)Gdańsk
ISBN978-83-7865-323-3
Rok wydania2015
Paginacja184
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.12
Językde niemiecki
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Andrzejewski_Rund ums Krantor.pdf 17.51 MB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 18-12-2017, BookMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?