Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Ernest Czermański
adiunkt
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydział Ekonomiczny
Telefon: +48 58 523 13 89
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Czermański Ernest, Droździeck Sławomir, Matczak Maciej, Spangenberg Eugen, Wiśnicki Bogusz: Suplphur Regulation market : technology solutions and economic consequences for the Baltic Sea Region shipping / [sci. ed. Ernest Czermański], 2014, Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade : University of Gdańsk, ISBN 978-83-7939-007-6, 142 s.
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [14]
Bartłomiejczyk Mikołaj, Pudło Jacek, Czermański Ernest: Technical, operational and economic characteristics of trolleybus transport, w: The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project / Wołek Marcin, Wyszomirski Olgierd (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-174-1, ss. 58-77
Artykuły z czasopism [28]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.