Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [7]
Jacewicz Dagmara, Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz [i in.]: Badania spektroskopowe właściwości antyutleniających kompleksów wanadylu z jonami diglikolanowym i tiodioctanowym, w: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / Hubicki Zbigniew (red.), 2013, ISBN 978-83-937272-0-9, ss. 421-423
Pranczk Joanna, Jacewicz Dagmara, Wyrzykowski Dariusz [i in.]: Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych: wybrane metody chemiczne i biologiczne, w: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), vol. 33, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2803-5, ss. 43-52
Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz, Jacewicz Dagmara [i in.]: Charakterystyka flawonoidów i ich znaczenie jako antyoksydantów małocząsteczkowych, w: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), vol. 32, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2802-8, ss. 349-361
Artykuły z czasopism [25]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.