Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [7]
Jacewicz Dagmara, Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz [et al.]: Badania spektroskopowe właściwości antyutleniających kompleksów wanadylu z jonami diglikolanowym i tiodioctanowym, in: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / Hubicki Zbigniew (eds.), 2013, ISBN 978-83-937272-0-9, pp. 421-423
Pranczk Joanna, Jacewicz Dagmara, Wyrzykowski Dariusz [et al.]: Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych: wybrane metody chemiczne i biologiczne, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 33, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2803-5, pp. 43-52
Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz, Jacewicz Dagmara [et al.]: Charakterystyka flawonoidów i ich znaczenie jako antyoksydantów małocząsteczkowych, in: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (eds.), vol. 32, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2802-8, pp. 349-361
Papers from journals [25]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.