Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
adiunkt
Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 44 16, +48 58 523 44 37
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [4]
Rozdziały z monografii [17]
Kalinowska-Żeleźnik Anna: Eventing jako narzędzie komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego, w: Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego / Antkowiak Paweł (red.), Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata, 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-896-2, ss. 135-147
Kalinowska-Żeleźnik Anna, Lusińska Anna: Przeciwdziałanie problemom społecznym na przykładzie kampanii "Nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony", w: Maski dziennikarstwa: księga poświęcona prof. dr hab. Wiktorowi Peplińskiemu / Kalinowska-Żeleźnik Anna, Lusińska Anna, Maćkiewicz Jolanta (red.), 2012, Wydawnictwo "Bernardinum", ISBN 978-83-7823-099-1, ss. 41-58
Kalinowska-Żeleźnik Anna, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Lusińska Anna: Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy na portalu społecznościowym Facebook, w: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii : praca zbiorowa / Piontek Dorota, Ossowski Szymon (red.), 2017, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, ISBN 978-83-949981-1-0, ss. 129-141
Kreft Jan, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna: Preface, w: Myth in modern media management and marketing / Kreft Jan, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna (red.), Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services (AMCRMES) Book Series , 2019, Business Science Reference, ISBN 978-1-5225-9100-9, ss. XII_12-XVI_16
Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna: The important role of the blogosphere as a communication tool in social media among Polish young millennials: a fact or a myth?, w: Myth in modern media management and marketing / Kreft Jan, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna (red.), Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services (AMCRMES) Book Series , 2019, Business Science Reference, ISBN 978-1-5225-9100-9, ss. 182-194, DOI:10.4018/978-1-5225-9100-9.ch008
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.