Switch on EDIT for your profile
.png
Małgorzata Balwicka-Szczyrba,
Department of Civil Law
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 58

Publications

Authored books [3]
Edited books [2]
Chapters from monography [20]
Balwicka-Szczyrba Małgorzata: Postanowienia wyłączające bądź ograniczające kontraktową odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorcy energetycznego w umowach z konsumentami, in: Współczesne wyzwania prawa energetycznego / Domagała Michał, Ganczar Małgorzata, Kuś Artur (eds.), 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-325-6, pp. 145-155
Balwicka-Szczyrba Małgorzata: Stosowanie art. 5 ust. 3 Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu z dnia 21.05.2003 r. , in: Analiza działań przemysłu tytoniowego przeciwstawiających się skutecznej kontroli rynku i konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2006-2012 / Tomczak Wioleta [et al.] (eds.), 2013, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, ISBN 978-83-64287-00-8, pp. 57-57
Balwicka-Szczyrba Małgorzata: Wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa oraz zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika na tle problematyki migracji zarobkowej, in: Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej : wybrane zagadnienia, 2009, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej : Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-916650-3-9, pp. 89-98
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.