Switch on EDIT for your profile
.png
Jarosław Świeczkowski,
Department of Civil Procedure
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 46

Publications

Authored books [3]
Edited books
Chapters from monography [17]
Świeczkowski Jarosław: Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ; Uproszczona egzekucja nieruchomości : [komentarz do art. 1004-1013(6)], in: Kodeks postępowania cywilnego: postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: komentarz / Szczurek Zbigniew (eds.), 2017, Currenda, ISBN 978-83-60833-86-5, pp. 910-930
Świeczkowski Jarosław: O potrzebie usprawnienia postępowania egzekucyjnego na przykładzie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji - postulaty de lege ferenda, in: Ars in vita. Ars in iure: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu / Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds.), 2018, ISBN 978-83-8128-990-0, pp. 539-546
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.