Switch on EDIT for your profile
.png
Artur Bracki,
Slavonic Department
Faculty of Languages
Email:

Publications

Authored books [4]
Edited books [7]
Bracki Artur, Ciganok O., Zvons'ka L., Ol'ševs'ka N., Lozìns'kij Kostântin (eds.): Trenos, abo Plač Êdinoï Svâtoi Pomìsnoï Apostol'skoï Shìdnoï Cerkvi z poâsnennâm dogmatìv vìri, počatkovo z grec'koï na slov'âns'ku, a teper zì slov'âns'koï na pol's'ku perekladenij Teofìlom Ortologom, tìêï ž Svâtoï Shìdnoï Cerkvi sinom, u Vìl'nì roku Božogo 1610, 2015, Talkom, ISBN 978-617-7133-87-1, 560 p.
Radiševs'kij Rostislav, Astaf'êv O. G., Borkovs'ka Gražina, Bracka M. V., Bracki Artur, Vol'dan Aloïs, Gricik L. V., Êršov V. O., Žulins'kij M. G., Zarva V. A., Kaz'merčik Zbìgnêv, Kaspers'kij Edvard, Kovalìv Û. Ì., Lavs'kij Âroslav, Megela Ì. P., Nahlìk Ê. K., Radiševs'kij R. P., Semenûk G. F., Suhomlinov O. M, Falovs'kij Adam (eds.): Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, vol. 27, 2016, Kiïvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka (Institut fìlologìï), 544 p.
Радишевський Ростислав, Астафьєв О. Г., Борковська Гражина, Брацка М. В., Bracki Artur, Вольдан Алоïс, Грицик Л. В., Єршов В. О., Жулинський М. Г., Зарва В. А., Ковалiв Ю. I., Лавський Ярослав, Мегела I. П., Нахлiк Є. К., Радишевський Р. П., Семенюк Г. Ф., Сухомлинов О. М., Фаловський Адам (eds.): Киïвськi Полонiстичнi Студiï, т. 28, 2016, Киïвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка (Інститут фiлологiï), ISBN , 496 p.
Радишевський Ростислав, Астаф’єв О. Г., Bracki Artur, Булаховська Ю. Л., Грицик Л. В., Єршов В. О., Жулинський М. Г., Зарва В. А., Зимомря М. І., Ковалів Ю. І., Козак С., Нахлік Є. К., Пилипчук Р. Я., Радишевський Р. П., Семенюк Г. Ф. (eds.): Київські полоністичні студії, vol. 26, 2015, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ISBN 978-617-7015-25-2, 528 p.
Chapters from monography [20]
Bracki Artur: Ewolucja zakresu znaczeniowego wyrazu surżyk a jego funkcjonowanie we współczesnym języku ukraińskim, in: Z zagadnień leksykalno - semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / Milewska Beata, Rzedzicka Sylwia (eds.), Wokół Słów i Znaczeń, no. 3, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-599-8, pp. 231-240
Bracki Artur: Metamorfoza mitów świata antycznego w świetle badań Sergiusza Węgrzynowskiego nad folklorem ukraińskim, in: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, t. 2, Historia, język, kultura / Abramowicz Zofia, Ławski Jarosław (eds.), Wokół kultur śródziemnomorskich, no. 2, 2010, Wydawnictwo Trans Humana, ISBN 978-83-61209-37-9, pp. 141-151
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.