Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Paweł Żyliński
profesor nadzwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
email:
Telefon: +48 58 523 22 86
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Artykuły z czasopism [16]
Materiały konferencyjne [2]
Levcopoulos Christos, Lingas Andrzej, Nilsson Bengt J. [i in.]: Clearing connections by few agents, w: Fun with Algorithms: 7th International Conference, FUN 2014, Lipari Island, Sicily, Italy, July 1-3, 2014: proceedings / Ferro Alfredo, Luccio Fabrizio, Widmayer Peter (red.), Lecture Notes In Computer Science, nr 8496, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-07889-2, ss. 289-300, DOI:10.1007/978-3-319-07890-8_25
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [4]
Gibson Matt, Krohn Erik, Nilsson Bengt J., Rayford Matthew, Żyliński Paweł: A note on guarding staircase polygons, 105-109 s., 2019, 31st Canadian Conference on Computational Geometry 2019, referat wygłoszony
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.