Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Hanna Makurat-Snuzik
adiunkt
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
Telefon: +48 58 523 25 23
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [6]
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [20]
Makurat Hanna: Cechy języka utworów poetyckich klëkowców, w: Poezja twórców z kręgu "Klëki" : Józef Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc, Jan Bianga, Paweł Szefka, Franciszek Schroeder / Makurat Hanna, Borzyszkowski Józef (red.), Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, nr 10, 2015, Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-72-2, ss. 69-132 (LXIX-CXXXII)
Makurat Hanna: Kaszubska astronomia ludowa w tekstach ze "Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty. Wiedza ludu kaszubskiego o gwiazdach, gwiazdozbiorach, gromadach gwiazd i galaktykach, w: Tekst jako kultura, kultura jako tekst / Nowożenowa Zoja, Кananowicz Tatiana (red.), vol. 3, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-488-9, ss. 147-157
Makurat Hanna: O słowotwórczych interferencjach polszczyzny w gwarach kaszubskich na przykładzie form stopniowania przysłówka, w: Mówię, więc jestem : rozmowy o współczesnej polszczyźnie / Milewska-Stawiany Małgorzata, Rogowska-Cybulska Ewa (red.), vol. 4, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-061-4, ss. 104-106
Makurat Hanna: Socjolingwisticznô jeleżnosc na òbéńdze Kaszub. Załómiwanié sã midzëpòkòleniowi transmisji kaszëbsczégò jãzëka, w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna, Owczinnikowa Łada (red.), vol. 1, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-234-2, ss. 157-167
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.