Switch on EDIT for your profile
.png
Hanna Makurat-Snuzik,
Institute of Polish Philology
Faculty of Languages
Phone: +48 58 523 25 23

Publications

Authored books [6]
Edited books [3]
Chapters from monography [20]
Makurat Hanna: Cechy języka utworów poetyckich klëkowców, in: Poezja twórców z kręgu "Klëki" : Józef Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc, Jan Bianga, Paweł Szefka, Franciszek Schroeder / Makurat Hanna, Borzyszkowski Józef (eds.), Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, no. 10, 2015, Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-72-2, pp. 69-132 (LXIX-CXXXII)
Makurat Hanna: Kaszubska astronomia ludowa w tekstach ze "Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty. Wiedza ludu kaszubskiego o gwiazdach, gwiazdozbiorach, gromadach gwiazd i galaktykach, in: Tekst jako kultura, kultura jako tekst / Nowożenowa Zoja, Кananowicz Tatiana (eds.), vol. 3, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-488-9, pp. 147-157
Makurat Hanna: O słowotwórczych interferencjach polszczyzny w gwarach kaszubskich na przykładzie form stopniowania przysłówka, in: Mówię, więc jestem : rozmowy o współczesnej polszczyźnie / Milewska-Stawiany Małgorzata, Rogowska-Cybulska Ewa (eds.), vol. 4, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-061-4, pp. 104-106
Makurat Hanna: Socjolingwisticznô jeleżnosc na òbéńdze Kaszub. Załómiwanié sã midzëpòkòleniowi transmisji kaszëbsczégò jãzëka, in: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna, Owczinnikowa Łada (eds.), vol. 1, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-234-2, pp. 157-167
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.