Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Grzegorz Grzegorczyk
adiunkt
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Wydział Filologiczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [11]
Grzegorczyk Grzegorz: Coding and transferring or actions and interactions? An alternative approach to understanding language, w: Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze / Sternal Elżbieta, Chrzan Małgorzata, Burzyńska-Sylwestrzak Joanna (red.), Humanistica 21, nr 1, 2017, Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, ISBN 978-83-933823-3-0, ss. 17-39
Grzegorczyk Grzegorz: Language and dialogicality as instigators of transformative and sense making processes in personalised education, w: Translatorik, Translationsdidaktik und Fremdsprachendidaktik: Herausforderungen und Perspektiven / Hinc Jolanta, Jarosz Adam, Mampe Joanna (red.), Schriften zur Diachronen und Synchronen Linguistik, nr 18, 2017, ISBN 978-3-631-73602-9, ss. 121-134
Grzegorczyk Grzegorz: Nie-komunikacja w coachingu, czyli kto rozmawia z kim podczas sesji coachingowej. Zastosowanie teorii języka i komunikacji do wyjaśnienia mechanizmów obecnych w rozmowie coachingowej, w: Coaching naukowy / Dubiński Piotr, Grochalska Monika (red.), 2014, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, ISBN 978-83-934466-5-0, ss. 111-127
Grzegorczyk Grzegorz: Uczenie się jako nadawanie sensów i znaczeń, czyli komunikacja w edukacji spersonalizowanej w ujęciu enaktywistycznym, w: Style komunikacyjne / Knapik Aleksandra [i in.] (red.), Język a Komunikacja, nr 39, 2017, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", ISBN 978-83-61678-03-8, ss. 133-142
Artykuły z czasopism [5]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.