Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane
Rozdziały z monografii [5]
Kuliś Ewa : "Rzucę się w ogień jeszcze większej choroby niech to będzie poezja". Romantyczne szaleństwa Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX i początków XX wieku / Karpowicz-Słowikowska Sylwia, Warska Katarzyna (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-491-9, ss. 197-206
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.