Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Ewa Wieczerzak
adiunkt
Pracownia Chemii Medycznej
Katedra Chemii Biomedycznej
email:
Telefon: +48 58 523 50 44
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Hamel Raymond Jr, Wieczerzak Ewa, Chabot Vincent [i in.]: Use of native chemical ligation as a tool for polymer construction over solid substrates, w: Peptides : breaking away : proceedings of the Twenty-First European Peptide Symposium, June 7-12, 2009, Bloomington, IN, U.S.A, 2009, American Peptide Society, ISBN 0-9715560-3-2, ss. 35-36
Artykuły z czasopism [11]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [2]
Jędrzejewska Katarzyna, Kropidłowska Magdalena, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: The influence of the chain length of peptides derived from 19S RP on 20S proteasome activity, 2017, Scientific meeting "Allostery and Molecular Machines" 2017, referat wygłoszony
Kropidłowska Magdalena, Załuska Izabela, Kasprzykowski Franciszek, Wieczerzak Ewa: Chemiczne metody syntezy ludzkiej cystatyny C, 2015, VI Ogólnopolska Konferencja Studencka "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii" (NMD VI) Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS ; Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest UMCS ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2015, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster [19]
Jędrzejewska Katarzyna, Kropidłowska Magdalena, Fularczyk Martyna, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Modulation of 20S proteasome activity by peptides derived from Rpt units of 19S regulator, 2016, XIX Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2016, poster
Jędrzejewska Katarzyna, Kropidłowska Magdalena, Fularczyk Martyna, Bojko Magdalena, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Modulation of 20S proteasome activity by peptides derived from VCP (Valosin-Containing Protein), 2017, Bioinnovation International Summit 2017 2017, poster
Jędrzejewska Katarzyna, Fularczyk Martyna, Kropidłowska Magdalena, Mazur-Marzec Hanna, Wieczerzak Ewa: NMR structure determination of two new cyanopeptolins from the cyanobacterium Nostoc edaphicum CCNP1411, 2019, AMPERE NMR School 2019, poster
Jędrzejewska Katarzyna, Kropidłowska Magdalena, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Stimulation of 20S proteasome activity by C-terminal peptides derived from Rpt subunits of 19S regulatory particle, 2017, 24th Polish Peptide Symposium 2017, poster
Jędrzejewska Katarzyna, Kropidłowska Magdalena, Fularczyk Martyna, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Stimulation of 20S proteasome activity by peptides derived from Cdc48 protein, 2018, 25th Young Research Fellow Meeting 2018, poster
Jędrzejewska Katarzyna, Machowicz Daria, Kropidłowska Magdalena, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Structure-activity relationship studies of Rpt5(10) peptidic proteasome activator by alanine scan, 2019, 25th Polish Peptide Symposium 2019, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.