Switch on EDIT for your profile
.png
Monika Badura,
Department of Plant Ecolog
Faculty of Biology
Email:
Phone: +48 58 523 61 10

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [20]
Badura Monika, Brown Alex D.: Cēsu pils aizsarggrāvi un pirmajā priekšpili atrasto augu makroatlieku un putekšnu analize : liecibas par apkārtējās vides apstākliem un augu izmantošanu, in: Cēsu pils raksti, 1, arheoloģija architektūra vēsture / Kalninš Gundars (eds.), 2017, Izdevums sagatavots ar Valsts kultûrkapitâla Fonda un Cēsu novada pašvaldibas finansialu atbalstu, ISBN 978-9934-8685-0-4, pp. 101-113
Badura Monika, Skrzyński Grzegorz, Ebertowska Weronika: Rośliny w życiu mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodziska w Chmielnie, in: Chmielno : zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu : w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych / Ratajczyk Zdzisława, Trawicka Ewa (eds.), 2017, Muzeum Archeologiczne, ISBN 978-83-85824-84-8, pp. 127-137
Badura Monika, Możejko Beata: The plant element in the diet of the inhabitants of Danzig (Gdańsk), Elbing (Elblag), and Marienburg (Malbork) during the rule of the Teutonic Order: historical and archaeobotanical perspectives, in: Ecologies of Crusading, colonization and religious conversion in the medieval Baltic: Terra Sacra II / Pluskowski Aleksander (eds.), Environmental Histories of the North Atlantic World, no. 3, 2019, ISBN 978-2-503-55133-3, pp. 95-107
Badura Monika, Latałowa Małgorzata: Warunki osadnictwa i użytkowanie roślin w rejonie jatek rzeźniczych (XIV-XVII w.) - przesłanki archeobotaniczne, in: Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / Pudło Aleksandra, Ossowski Waldemar, Trawicka Ewa (eds.), Res Gedanenses, no. 16, 2018, Muzeum Gdańska : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ISBN 978-83-61077-62-6, pp. 565-588
Banerjea Rowena, Badura Monika: Settlement life in Livonia and the impact on its territories: the geoarchaeological and archaeobotanical evidence, in: Environment, colonization and the Baltic Crusader states: Terra Sacra I / Pluskowski Aleksander (eds.), Environmental Histories of the North Atlantic World, no. 2, 2019, ISBN 978-2-503-55132-6, pp. 175-205
Latałowa Małgorzata, Badura Monika, Jarosińska Joanna [et al.]: Archeobotaniczne przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu na tle danych z innych ośrodków hanzeatyckich północnej Europy (XIII-XVIII w.), in: Stan badań archeologicznych miast w Polsce, 2009, Muzeum Archeologiczne, ISBN 978-83-85824-46-6, pp. 167-183
Pińska Katarzyna , Badura Monika: Element roślinny w diecie mieszkańców stanowiska 121 w Gdańsku (XV-XVIII wiek) - dane archeobotaniczne , in: Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskej 6-7 w Gdańsku / Dąbal Joanna (eds.), 2018, Muzeum Gdańska, ISBN 978-83-61077-50-3, pp. 203-213
Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Banerjea Rowena [et al.]: From the convent to the commandery: the pivotal role of the environment in defining the medieval Baltic Ordensland, in: Das Leben im Ordenshaus: Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014 / Kreem Juhan (eds.), Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, no. 81, 2019, VDG , ISBN 978-3-89739-919-8, pp. 55-87
Święta-Musznicka Joanna, Latałowa Małgorzata, Badura Monika: Przemiany środowiska przyrodniczego Wyspy Spichrzów w Gdańsku w okresie od V do XVI w. na tle rozwoju miasta, in: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych : V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011, 2011, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7538-815-2, pp. 41-41
Wdowiak Lilianna, Badura Monika: Choroby układu moczowego w lecznictwie ludowym na ziemiach polskich w XIX i XX w, in: Problemy diagnostyki i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych i społecznych, Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, no. 6, 2012, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ISBN 978-83-7055-509-2, pp. 67-88
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.