Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Magdalena Markiewicz
adiunkt
Instytut Handlu Zagranicznego
Wydział Ekonomiczny
email:
Telefon: +48 58 523 14 28
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [27]
Bednarz Joanna, Markiewicz Magdalena: Ofensywne formy ekspansji kapitałowej na rynki zagraniczne a czynniki przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Maspex, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw - aspekty międzynarodowe i sektorowe / Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Sobiecki Roman (red.), 2016, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-8030-049-1, ss. 81-110
Bizon Wojciech, Poszewiecki Andrzej, Markiewicz Magdalena [i in.]: Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator, w: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego / Dąbrowski Marcin, Zając Maria (red.), 2013, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ISBN 978-83-63127-11-4, ss. 75-83
Markiewicz Magdalena: Aspekty menedżerskie i kulturowe transakcji fuzji i przejęć w bankowości, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / Kulawczuk Przemysław, Poszewiecki Andrzej (red.), 2010, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-094-8, ss. 316-331
Markiewicz Magdalena: Banking supervisory competencies in Central and Eastern Europe countries in the context of a banking union in the European Union, w: New phenomena in international markets and their implications / Dudziński Jerzy, Nakonieczna-Kisiel Halina, Narękiewicz Jarosław (red.), Trends in the World Economy, nr 6, 2014, Szczecin University Press, ISBN 978-83-7241-976-7, ss. 99-119
Markiewicz Magdalena, Leśniak Renata: Dylemat "bricks or clicks" w kontekście proproduktywnych zachowań instytucji kredytowych w polskim sektorze bankowym, w: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej / Majecka Beata, Jarocka Małgorzata (red.), 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, ISBN 978-83-61161-01-1, ss. 136-153
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.