Switch on EDIT for your profile
.png
Magdalena Markiewicz,
Institute of International Business
Faculty of Economics
Email:
Phone: +48 58 523 14 28

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [27]
Bednarz Joanna, Markiewicz Magdalena: Ofensywne formy ekspansji kapitałowej na rynki zagraniczne a czynniki przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Maspex, in: Konkurencyjność przedsiębiorstw - aspekty międzynarodowe i sektorowe / Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Sobiecki Roman (eds.), 2016, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-8030-049-1, pp. 81-110
Bizon Wojciech, Poszewiecki Andrzej, Markiewicz Magdalena [et al.]: Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator, in: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego / Dąbrowski Marcin, Zając Maria (eds.), 2013, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ISBN 978-83-63127-11-4, pp. 75-83
Markiewicz Magdalena: Aspekty menedżerskie i kulturowe transakcji fuzji i przejęć w bankowości, in: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / Kulawczuk Przemysław, Poszewiecki Andrzej (eds.), 2010, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-094-8, pp. 316-331
Markiewicz Magdalena: Banking supervisory competencies in Central and Eastern Europe countries in the context of a banking union in the European Union, in: New phenomena in international markets and their implications / Dudziński Jerzy, Nakonieczna-Kisiel Halina, Narękiewicz Jarosław (eds.), Trends in the World Economy, no. 6, 2014, Szczecin University Press, ISBN 978-83-7241-976-7, pp. 99-119
Markiewicz Magdalena, Leśniak Renata: Dylemat "bricks or clicks" w kontekście proproduktywnych zachowań instytucji kredytowych w polskim sektorze bankowym, in: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej / Majecka Beata, Jarocka Małgorzata (eds.), 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, ISBN 978-83-61161-01-1, pp. 136-153
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.