Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books
Chapters from monography [5]
Breza Edward: Kaszubizmy w "Inwentarzach starostwa człuchowskiego z r. 1676 i 1696", in: Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska / Stanulewicz Danuta, Komorowska Ewa, Afeltowicz Beata (eds.), vol. 1, 2016, Uniwersytet Szczeciński : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe : Rada Języka Kaszubskiego : Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-377-4, pp. 77-87
Breza Edward: Polskie nazwy miejscowości typu Jarosław, Przemysław, in: Kaszubi - Pomorze - Gdańsk : w kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość : księga jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin / Obracht-Prondzyński Cezary, Rembalski Tomasz, Lewalski Krzysztof (eds.), 2016, Instytut Kaszubski : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-63368-81-4, pp. 619-626
Papers from journals [4]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.